Paiement - Betaling

Paiement

Betaling

Pour le personnel des Cliniques Universitaires Saint-Luc, le paiement peut se faire en liquide (avoir la somme juste) lors du retrait sur le lieu de travail.

Voor het personeel van het woon- en zorgcentrum "De Wingerd" in Leuven is de betaling van het/de voorwerp(en) mogelijk in contant geld (de juiste som hebben) ten tijde van het intrekken op de werkruimte.

Le paiement se fait uniquement par virement bancaire.

Betaling is enkel mogelijk via overschrijving.